DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ SỔ XỐ     2019-01-13 • Chủ Nhật
Đài XSKT: 2 số     3 số     4 số     5 số
TIỀN GIANG 18-07-13-77     216-829-056     4421-5864     47365
KIÊN GIANG 37-43-56-72     404-086-981     6358-4161     61897
ĐÀ LẠT 42-58-60-44     394-792-491     5641-4931     09298
KONTUM 03-16-28-77     216-795-035     2917-1664     86416

Chú ý: kết quả dự đoán này do phần mềm mô phỏng quay số thực hiện, chỉ nên dùng để tham khảo mà thôi!

Thông tin dự đoán kết quả xổ số ngày mai 2019-03-25 sẽ có sau 17:00 ngày hôm nay (2019-03-24)!

2019-01 »» 01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  
Year 2019 »» 2019-01  2019-02  2019-03  2019-04  2019-05  2019-06  2019-07  2019-08  2019-09  2019-10  2019-11  2019-12  
»»»»»»»»»»»» Year 2018  •  Year 2020 ««««««««««««