DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ SỔ XỐ     2019-01-06 • Chủ Nhật
Đài XSKT: 2 số     3 số     4 số     5 số
TIỀN GIANG 75-65-89-53     970-710-225     5363-4312     21799
KIÊN GIANG 47-40-23-98     685-766-789     2428-8619     94164
ĐÀ LẠT 00-15-14-80     259-726-494     3295-0722     71788
KONTUM 19-82-49-72     097-079-619     1511-1193     46515

Chú ý: kết quả dự đoán này do phần mềm mô phỏng quay số thực hiện, chỉ nên dùng để tham khảo mà thôi!

Thông tin dự đoán kết quả xổ số ngày mai 2019-03-25 sẽ có sau 17:00 ngày hôm nay (2019-03-24)!

2019-01 »» 01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  
Year 2019 »» 2019-01  2019-02  2019-03  2019-04  2019-05  2019-06  2019-07  2019-08  2019-09  2019-10  2019-11  2019-12  
»»»»»»»»»»»» Year 2018  •  Year 2020 ««««««««««««