DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ SỔ XỐ     2019-01-04 • Thứ Sáu
Đài XSKT: 2 số     3 số     4 số     5 số
BÌNH DƯƠNG 18-48-74-08     283-108-181     0026-2613     20350
VĨNH LONG 06-94-47-84     613-924-742     9521-2483     81326
TRÀ VINH 42-24-67-15     286-579-954     2494-6195     48680
NINH THUẬN 22-25-79-39     457-114-110     5345-7167     60539
GIA LAI 66-18-28-75     721-542-963     9164-6463     23486

Chú ý: kết quả dự đoán này do phần mềm mô phỏng quay số thực hiện, chỉ nên dùng để tham khảo mà thôi!

Thông tin dự đoán kết quả xổ số ngày mai 2019-03-25 sẽ có sau 17:00 ngày hôm nay (2019-03-24)!

2019-01 »» 01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  
Year 2019 »» 2019-01  2019-02  2019-03  2019-04  2019-05  2019-06  2019-07  2019-08  2019-09  2019-10  2019-11  2019-12  
»»»»»»»»»»»» Year 2018  •  Year 2020 ««««««««««««