DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ SỔ XỐ     2018-12-31 • Thứ Hai
Đài XSKT: 2 số     3 số     4 số     5 số
TP.HCM 94-03-63-31     306-048-393     0053-7593     98250
ĐỒNG THÁP 94-59-82-32     362-077-807     1077-3523     82117
CÀ MAU 10-27-01-93     329-636-317     1379-0042     32454
HUẾ 26-55-45-63     906-969-600     3140-0414     75720
PHÚ YÊN 15-77-01-37     528-124-184     2156-2614     08981

Chú ý: kết quả dự đoán này do phần mềm mô phỏng quay số thực hiện, chỉ nên dùng để tham khảo mà thôi!

Thông tin dự đoán kết quả xổ số ngày mai 2019-03-25 sẽ có sau 17:00 ngày hôm nay (2019-03-24)!

2018-12 »» 01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  
Year 2018 »» 2018-01  2018-02  2018-03  2018-04  2018-05  2018-06  2018-07  2018-08  2018-09  2018-10  2018-11  2018-12  
»»»»»»»»»»»» Year 2017  •  Year 2019 ««««««««««««