DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ SỔ XỐ     2018-09-01 • Thứ Bảy
Đài XSKT: 2 số     3 số     4 số     5 số
LONG AN 96-08-07-97     108-124-063     0580-3363     39740
TP.HCM 44-65-27-32     552-465-871     2770-7044     47412
BÌNH PHƯỚC 46-71-10-95     240-587-174     3910-0904     35277
HẬU GIANG 41-31-25-21     056-104-821     3514-5146     67284

Chú ý: kết quả dự đoán này do phần mềm mô phỏng quay số thực hiện, chỉ nên dùng để tham khảo mà thôi!

Thông tin dự đoán kết quả xổ số ngày mai 2019-02-24 sẽ có sau 17:00 ngày hôm nay (2019-02-23)!

2018-09 »» 01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  
Year 2018 »» 2018-01  2018-02  2018-03  2018-04  2018-05  2018-06  2018-07  2018-08  2018-09  2018-10  2018-11  2018-12  
»»»»»»»»»»»» Year 2017  •  Year 2019 ««««««««««««