DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ SỔ XỐ     2018-07-01 • Chủ Nhật
Đài XSKT: 2 số     3 số     4 số     5 số
TIỀN GIANG 78-58-55-11     539-541-912     0914-5701     85305
KIÊN GIANG 68-41-69-78     031-095-187     4965-3233     31971
ĐÀ LẠT 54-99-66-94     407-506-115     8644-2875     21619
KONTUM 86-38-69-46     396-146-858     3448-9666     28880

Chú ý: kết quả dự đoán này do phần mềm mô phỏng quay số thực hiện, chỉ nên dùng để tham khảo mà thôi!

Thông tin dự đoán kết quả xổ số ngày mai 2019-02-24 sẽ có sau 17:00 ngày hôm nay (2019-02-23)!

2018-07 »» 01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  
Year 2018 »» 2018-01  2018-02  2018-03  2018-04  2018-05  2018-06  2018-07  2018-08  2018-09  2018-10  2018-11  2018-12  
»»»»»»»»»»»» Year 2017  •  Year 2019 ««««««««««««