DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ SỔ XỐ     2018-04-01 • Chủ Nhật
Đài XSKT: 2 số     3 số     4 số     5 số
TIỀN GIANG 64-86-11-82     929-412-315     3545-9457     70121
KIÊN GIANG 39-61-67-34     927-968-100     7351-9455     23636
ĐÀ LẠT 86-54-81-11     613-310-230     2148-3429     95259
KONTUM 83-64-84-59     621-953-086     1075-9092     09725

Chú ý: kết quả dự đoán này do phần mềm mô phỏng quay số thực hiện, chỉ nên dùng để tham khảo mà thôi!

Thông tin dự đoán kết quả xổ số ngày mai 2019-02-24 sẽ có sau 17:00 ngày hôm nay (2019-02-23)!

2018-04 »» 01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  
Year 2018 »» 2018-01  2018-02  2018-03  2018-04  2018-05  2018-06  2018-07  2018-08  2018-09  2018-10  2018-11  2018-12  
»»»»»»»»»»»» Year 2017  •  Year 2019 ««««««««««««