DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ SỔ XỐ     2017-12-31 • Chủ Nhật
Đài XSKT: 2 số     3 số     4 số     5 số
TIỀN GIANG 57-90-96-24     493-801-324     5663-7326     05974
KIÊN GIANG 72-17-20-45     484-874-907     3630-9141     74661
ĐÀ LẠT 14-32-16-36     284-661-162     8081-0825     09976
KONTUM 18-15-13-14     932-409-516     8967-1763     26323

Chú ý: kết quả dự đoán này do phần mềm mô phỏng quay số thực hiện, chỉ nên dùng để tham khảo mà thôi!

Thông tin dự đoán kết quả xổ số ngày mai 2019-02-24 sẽ có sau 17:00 ngày hôm nay (2019-02-23)!

2017-12 »» 01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  
Year 2017 »» 2017-01  2017-02  2017-03  2017-04  2017-05  2017-06  2017-07  2017-08  2017-09  2017-10  2017-11  2017-12  
»»»»»»»»»»»» Year 2016  •  Year 2018 ««««««««««««