DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ SỔ XỐ     2016-12-03 • Thứ Bảy
Đài XSKT: 2 số     3 số     4 số     5 số
LONG AN 02-64-69-90     673-339-107     4303-3132     36815
TP.HCM 92-85-65-46     514-847-867     6016-4587     72463
BÌNH PHƯỚC 95-58-12-35     887-272-968     7398-9338     11058
HẬU GIANG 45-30-34-27     006-733-930     8037-8302     12328

Chú ý: kết quả dự đoán này do phần mềm mô phỏng quay số thực hiện, chỉ nên dùng để tham khảo mà thôi!

Thông tin dự đoán kết quả xổ số ngày mai 2016-12-04 sẽ có sau 17:00 ngày hôm nay (2016-12-03)!

2016-12 »» 01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  
Year 2016 »» 2016-01  2016-02  2016-03  2016-04  2016-05  2016-06  2016-07  2016-08  2016-09  2016-10  2016-11  2016-12  
»»»»»»»»»»»» Year 2015  •  Year 2017 ««««««««««««