DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ SỔ XỐ     2016-07-01 • Thứ Sáu
Đài XSKT: 2 số     3 số     4 số     5 số
BÌNH DƯƠNG 31-08-65-10     014-195-043     2080-4924     89535
VĨNH LONG 96-70-53-56     457-877-482     7125-1654     13367
TRÀ VINH 86-36-78-02     448-236-074     2454-0616     12949
NINH THUẬN 63-60-93-99     634-567-175     5901-4085     69863
GIA LAI 83-64-46-70     038-113-703     8446-0158     89616

Chú ý: kết quả dự đoán này do phần mềm mô phỏng quay số thực hiện, chỉ nên dùng để tham khảo mà thôi!

Thông tin dự đoán kết quả xổ số ngày mai 2016-07-02 sẽ có sau 17:00 ngày hôm nay (2016-07-01)!

2016-07 »» 01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  
Year 2016 »» 2016-01  2016-02  2016-03  2016-04  2016-05  2016-06  2016-07  2016-08  2016-09  2016-10  2016-11  2016-12  
»»»»»»»»»»»» Year 2015  •  Year 2017 ««««««««««««