DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ SỔ XỐ     2016-08-24 • Thứ Tư
Đài XSKT: 2 số     3 số     4 số     5 số
ĐỒNG NAI 38-21-39-60     549-081-238     5129-2005     72294
CẦN THƠ 12-34-36-30     685-693-716     5688-5086     66886
SÓC TRĂNG 30-96-43-28     496-956-237     9947-7086     64353
KHÁNH HÒA 99-48-59-28     768-454-077     8762-4422     09734
ĐÀ NẴNG 13-35-29-54     820-675-083     8605-9592     80163

Chú ý: kết quả dự đoán này do phần mềm mô phỏng quay số thực hiện, chỉ nên dùng để tham khảo mà thôi!

Thông tin dự đoán kết quả xổ số ngày mai 2016-08-25 sẽ có sau 17:00 ngày hôm nay (2016-08-24)!

2016-08 »» 01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  
Year 2016 »» 2016-01  2016-02  2016-03  2016-04  2016-05  2016-06  2016-07  2016-08  2016-09  2016-10  2016-11  2016-12  
»»»»»»»»»»»» Year 2015  •  Year 2017 ««««««««««««