DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ SỔ XỐ     2018-06-22 • Thứ Sáu
Đài XSKT: 2 số     3 số     4 số     5 số
BÌNH DƯƠNG 67-79-61-85     278-671-283     8427-8769     04434
VĨNH LONG 89-15-87-77     304-162-390     6748-5361     37570
TRÀ VINH 95-91-18-99     529-936-175     2337-2808     03651
NINH THUẬN 65-78-46-79     879-241-903     3315-2142     51867
GIA LAI 43-31-27-70     767-682-782     1152-7842     10397

Chú ý: kết quả dự đoán này do phần mềm mô phỏng quay số thực hiện, chỉ nên dùng để tham khảo mà thôi!

Thông tin dự đoán kết quả xổ số ngày mai 2018-06-23 sẽ có sau 17:00 ngày hôm nay (2018-06-22)!

2018-06 »» 01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  
Year 2018 »» 2018-01  2018-02  2018-03  2018-04  2018-05  2018-06  2018-07  2018-08  2018-09  2018-10  2018-11  2018-12  
»»»»»»»»»»»» Year 2017  •  Year 2019 ««««««««««««