DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ SỔ XỐ     2014-11-28 • Thứ Sáu
Đài XSKT: 2 số     3 số     4 số     5 số
BÌNH DƯƠNG 68-73-07-58     257-964-218     4324-4669     24935
VĨNH LONG 10-38-34-69     384-080-501     3556-9925     95998
TRÀ VINH 50-99-83-44     273-682-732     8774-3646     23122
NINH THUẬN 97-29-61-21     648-017-280     4782-2296     81993
GIA LAI 28-15-88-60     935-837-555     6034-3562     14413

Chú ý: kết quả dự đoán này do phần mềm mô phỏng quay số thực hiện, chỉ nên dùng để tham khảo mà thôi!


Thông tin dự đoán kết quả xổ số ngày mai 2014-11-29 sẽ có sau 17:00 ngày hôm nay (2014-11-28)!

2014-11 »» 01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  
Year 2014 »» 2014-01  2014-02  2014-03  2014-04  2014-05  2014-06  2014-07  2014-08  2014-09  2014-10  2014-11  2014-12  
»»»»»»»»»»»» Year 2013  •  Year 2015 ««««««««««««