DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ SỔ XỐ     2016-07-27 • Thứ Tư
Đài XSKT: 2 số     3 số     4 số     5 số
ĐỒNG NAI 16-47-82-91     173-884-426     8842-2572     36528
CẦN THƠ 34-58-13-10     528-806-349     0374-5993     12075
SÓC TRĂNG 91-94-71-22     401-474-964     2398-3914     11270
KHÁNH HÒA 37-43-82-40     581-639-035     5594-4235     75793
ĐÀ NẴNG 83-02-68-50     909-173-086     6325-8682     26806

Chú ý: kết quả dự đoán này do phần mềm mô phỏng quay số thực hiện, chỉ nên dùng để tham khảo mà thôi!

Thông tin dự đoán kết quả xổ số ngày mai 2016-07-28 sẽ có sau 17:00 ngày hôm nay (2016-07-27)!

2016-07 »» 01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  
Year 2016 »» 2016-01  2016-02  2016-03  2016-04  2016-05  2016-06  2016-07  2016-08  2016-09  2016-10  2016-11  2016-12  
»»»»»»»»»»»» Year 2015  •  Year 2017 ««««««««««««