DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ SỔ XỐ     2018-04-24 • Thứ Ba
Đài XSKT: 2 số     3 số     4 số     5 số
VŨNG TÀU 01-80-33-39     512-236-585     1218-0443     49456
BẾN TRE 65-84-51-88     030-264-912     4256-0505     95430
BẠC LIÊU 19-59-41-03     017-043-434     7862-5785     27171
QUÃNG NAM 18-17-86-89     080-794-148     6173-3211     83991
ĐĂKLĂK 11-93-88-07     706-785-209     0617-9400     68467

Chú ý: kết quả dự đoán này do phần mềm mô phỏng quay số thực hiện, chỉ nên dùng để tham khảo mà thôi!

Thông tin dự đoán kết quả xổ số ngày mai 2018-04-25 sẽ có sau 17:00 ngày hôm nay (2018-04-24)!

2018-04 »» 01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  
Year 2018 »» 2018-01  2018-02  2018-03  2018-04  2018-05  2018-06  2018-07  2018-08  2018-09  2018-10  2018-11  2018-12  
»»»»»»»»»»»» Year 2017  •  Year 2019 ««««««««««««