DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ SỔ XỐ     2016-09-28 • Thứ Tư
Đài XSKT: 2 số     3 số     4 số     5 số
ĐỒNG NAI 00-09-11-23     651-609-195     5224-7420     56021
CẦN THƠ 93-19-23-15     680-741-760     2124-6988     04407
SÓC TRĂNG 60-08-93-11     879-854-920     0522-9928     72223
KHÁNH HÒA 98-30-73-38     416-401-803     9082-3815     79891
ĐÀ NẴNG 29-05-08-93     645-285-476     8667-8959     52942

Chú ý: kết quả dự đoán này do phần mềm mô phỏng quay số thực hiện, chỉ nên dùng để tham khảo mà thôi!

Đã có thông tin dự đoán kết quả xổ số ngày mai 2016-09-29

2016-09 »» 01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  
Year 2016 »» 2016-01  2016-02  2016-03  2016-04  2016-05  2016-06  2016-07  2016-08  2016-09  2016-10  2016-11  2016-12  
»»»»»»»»»»»» Year 2015  •  Year 2017 ««««««««««««