DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ SỔ XỐ     2017-04-24 • Thứ Hai
Đài XSKT: 2 số     3 số     4 số     5 số
TP.HCM 61-66-63-34     994-745-319     9574-3712     47027
ĐỒNG THÁP 58-91-55-04     852-315-405     0894-5069     87252
CÀ MAU 15-46-19-52     447-678-219     7276-6373     25041
HUẾ 35-77-28-01     188-960-068     3350-6239     84407
PHÚ YÊN 07-42-52-06     424-211-327     1516-5799     77328

Chú ý: kết quả dự đoán này do phần mềm mô phỏng quay số thực hiện, chỉ nên dùng để tham khảo mà thôi!

Thông tin dự đoán kết quả xổ số ngày mai 2017-04-25 sẽ có sau 17:00 ngày hôm nay (2017-04-24)!

2017-04 »» 01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  
Year 2017 »» 2017-01  2017-02  2017-03  2017-04  2017-05  2017-06  2017-07  2017-08  2017-09  2017-10  2017-11  2017-12  
»»»»»»»»»»»» Year 2016  •  Year 2018 ««««««««««««