DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ SỔ XỐ     2018-10-20 • Thứ Bảy
Đài XSKT: 2 số     3 số     4 số     5 số
LONG AN 29-43-41-76     836-681-647     4929-5207     95143
TP.HCM 07-34-17-68     352-910-175     8141-1942     73787
BÌNH PHƯỚC 08-43-35-19     444-635-743     2347-4668     83252
HẬU GIANG 96-14-04-01     346-710-385     6181-8374     25841

Chú ý: kết quả dự đoán này do phần mềm mô phỏng quay số thực hiện, chỉ nên dùng để tham khảo mà thôi!

Thông tin dự đoán kết quả xổ số ngày mai 2018-10-21 sẽ có sau 17:00 ngày hôm nay (2018-10-20)!

2018-10 »» 01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  
Year 2018 »» 2018-01  2018-02  2018-03  2018-04  2018-05  2018-06  2018-07  2018-08  2018-09  2018-10  2018-11  2018-12  
»»»»»»»»»»»» Year 2017  •  Year 2019 ««««««««««««