DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ SỔ XỐ     2016-05-06 • Thứ Sáu
Đài XSKT: 2 số     3 số     4 số     5 số
BÌNH DƯƠNG 61-81-25-22     797-183-516     8475-3023     47121
VĨNH LONG 68-25-04-12     782-591-853     4472-9032     48050
TRÀ VINH 12-94-89-99     268-417-603     9587-8881     02008
NINH THUẬN 02-10-69-96     822-774-534     8396-1849     95205
GIA LAI 10-72-14-20     012-389-733     2161-8793     79899

Chú ý: kết quả dự đoán này do phần mềm mô phỏng quay số thực hiện, chỉ nên dùng để tham khảo mà thôi!

Thông tin dự đoán kết quả xổ số ngày mai 2016-05-07 sẽ có sau 17:00 ngày hôm nay (2016-05-06)!

2016-05 »» 01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  
Year 2016 »» 2016-01  2016-02  2016-03  2016-04  2016-05  2016-06  2016-07  2016-08  2016-09  2016-10  2016-11  2016-12  
»»»»»»»»»»»» Year 2015  •  Year 2017 ««««««««««««