DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ SỔ XỐ     2017-09-22 • Thứ Sáu
Đài XSKT: 2 số     3 số     4 số     5 số
BÌNH DƯƠNG 51-50-38-49     552-954-626     6936-6429     61405
VĨNH LONG 65-71-60-91     056-341-814     4738-3936     89830
TRÀ VINH 39-60-02-10     325-059-241     6880-7290     88062
NINH THUẬN 00-17-12-92     234-830-854     9238-2102     29126
GIA LAI 33-65-07-70     004-597-573     0764-5966     18531

Chú ý: kết quả dự đoán này do phần mềm mô phỏng quay số thực hiện, chỉ nên dùng để tham khảo mà thôi!

Thông tin dự đoán kết quả xổ số ngày mai 2017-09-23 sẽ có sau 17:00 ngày hôm nay (2017-09-22)!

2017-09 »» 01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  
Year 2017 »» 2017-01  2017-02  2017-03  2017-04  2017-05  2017-06  2017-07  2017-08  2017-09  2017-10  2017-11  2017-12  
»»»»»»»»»»»» Year 2016  •  Year 2018 ««««««««««««