DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ SỔ XỐ     2016-10-27 • Thứ Năm
Đài XSKT: 2 số     3 số     4 số     5 số
AN GIANG 57-65-86-25     961-920-833     2825-7989     62090
TÂY NINH 85-84-07-13     219-401-595     9232-7015     98708
BÌNH THUẬN 88-36-34-76     661-677-526     7694-6006     97676
BÌNH ĐỊNH 50-38-47-32     498-566-319     9959-3193     88156
QUẢNG BÌNH 80-61-91-83     322-288-810     7193-0340     73998
QUẢNG TRỊ 57-92-99-37     270-599-481     4624-9374     44733

Chú ý: kết quả dự đoán này do phần mềm mô phỏng quay số thực hiện, chỉ nên dùng để tham khảo mà thôi!

Thông tin dự đoán kết quả xổ số ngày mai 2016-10-28 sẽ có sau 17:00 ngày hôm nay (2016-10-27)!

2016-10 »» 01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  
Year 2016 »» 2016-01  2016-02  2016-03  2016-04  2016-05  2016-06  2016-07  2016-08  2016-09  2016-10  2016-11  2016-12  
»»»»»»»»»»»» Year 2015  •  Year 2017 ««««««««««««