DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ SỔ XỐ     2016-05-27 • Thứ Sáu
Đài XSKT: 2 số     3 số     4 số     5 số
BÌNH DƯƠNG 43-50-87-74     755-919-936     6174-0329     26399
VĨNH LONG 44-30-41-82     558-059-943     5053-4577     50399
TRÀ VINH 34-46-48-82     037-843-847     1076-3221     97237
NINH THUẬN 26-16-35-41     855-639-913     6333-0762     95018
GIA LAI 74-59-09-45     030-693-585     9593-9915     20122

Chú ý: kết quả dự đoán này do phần mềm mô phỏng quay số thực hiện, chỉ nên dùng để tham khảo mà thôi!

Thông tin dự đoán kết quả xổ số ngày mai 2016-05-28 sẽ có sau 17:00 ngày hôm nay (2016-05-27)!

2016-05 »» 01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  
Year 2016 »» 2016-01  2016-02  2016-03  2016-04  2016-05  2016-06  2016-07  2016-08  2016-09  2016-10  2016-11  2016-12  
»»»»»»»»»»»» Year 2015  •  Year 2017 ««««««««««««