DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ SỔ XỐ     2019-04-19 • Thứ Sáu
Đài XSKT: 2 số     3 số     4 số     5 số
BÌNH DƯƠNG 00-36-22-01     836-484-571     6575-6433     06248
VĨNH LONG 54-98-02-11     304-943-300     4661-2366     66290
TRÀ VINH 14-41-35-34     664-159-599     6462-6862     43872
NINH THUẬN 99-63-09-94     360-876-736     7903-2718     95183
GIA LAI 38-20-13-91     737-824-598     1672-0091     89707

Chú ý: kết quả dự đoán này do phần mềm mô phỏng quay số thực hiện, chỉ nên dùng để tham khảo mà thôi!

Thông tin dự đoán kết quả xổ số ngày mai 2019-04-20 sẽ có sau 17:00 ngày hôm nay (2019-04-19)!

2019-04 »» 01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  
Year 2019 »» 2019-01  2019-02  2019-03  2019-04  2019-05  2019-06  2019-07  2019-08  2019-09  2019-10  2019-11  2019-12  
»»»»»»»»»»»» Year 2018  •  Year 2020 ««««««««««««